Di tích lịch sử
21/08/2023
Đình Tân Thành hiện nay tọa lạc tại thôn Tân Thành, xã Hồng Tiến, số thửa 263, diện tích 1216.3m2, thuộc tờ bản đồ số 22, địa chính xã Hồng Tiến, loại đất TIN ( Đất tín ngưỡng) Phía Đông giáp thửa: TSC 258/230 Phía Tây giáp đường giao thông thôn Phía Nam giáp thửa TSN 264/662.4 Phía Bắc giáp đường giao thông thôn