Năm 2023 xã Hồng Tiến thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
Ngày 24/01/2024

Những năm qua, song song với việc tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy đảng, chính quyền xã Hồng Tiến đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo...

Theo đó, năm 2023, xã Hồng Tiến đề nghị cấp thẻ BHYT cho 61 hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội. Đề nhị làm hưởng bảo trợ xã hội cho 18 đối tượng thuộc người cao tuổi, người khuyết tật. Lập danh sách đề nghị cấp tiền hộ nghèo cho 24 hộ với số tiền trên 16 triệu đồng. Tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cho 291 trường hợp. Phát quà cho 280 người có công vào dịp tết và 27/7 với số tiền 246 triệu đồng. Chi trả phụ cấp cho 205 đối tượng người có công với số tiền 316 triệu đồng. Đề nghị làm mai tang phí cho người hưởng bảo trợ xã hội và mai tang phí cho 12 trường hợp với số tiền 86,4 triệu đồng. Đề nghị chi trả mai táng phí thuộc đối tượng người có công với số tiền 216 triệu đồng.

Những kết quả trên cho thấy, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện.

Tin: Đỗ Hào


Tổng lượt xem bài viết là: 333
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác