Nông thôn mới
15/12/2023
Chiều ngày 14/12, UBND xã Hồng Tiến phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023
20/10/2023
Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã NTM. Trong thời gian qua, xã Hồng Tiến đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.
10/08/2023
Sáng ngày 10/8, Hội LHPN tỉnh Thái Bình phối hợp Hội LHPN xã Hồng Tiến tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho hội viên phụ nữ.
21/04/2022
Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thời gian qua, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã dồn sức thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao với mục tiêu cuối cùng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.